Unau is your digital destination for celebrating the essence of brotherhood across the Kuki, Mizo, Zomi, and Hmar tribes.

Aw Bawihte (Lyrics) – Mary Dawngi

Tha leng zawng zing ah
Nang ang reng an awm lo
I sakruang leh kimtlang
Ka suihlung dum tu
Ka tan a hmel mawina
Hmuhhmaih theih rual anilo
A duang thiam ngei khua nun
Ka suihlung dum tur

Aw i mawi ber, rualtin khum sakhmel mawi
Aw min hlan la, i an nem thlum dam ten

Lunglawm a kim nan, hmangaihna biahthu aw min hlan la
Famkhua ka lawi hma haiang tar hma hian
Aw leng dun ang
Lei lawmna parmawi
Chuailoten vulla,kei ka tan hian
Chhingmit ka chhin hian
I hlimthla alang thin
Aw nuimawite, aw bawihte

Ka nghakhlel ka dawn thin a thiang te in rún khata nang nen(nang nen)
Kim ten vawng dun zel ila rinawm kan tiamthu te
Dawtthu mah leng se
Min then thei chuang long nge
Ka thlah thiang tawh lo che
Min chelh tlat reng ang che
Sak hmel pian phung reng a dang lam
Bei ka tum tawh lo ve trang dang
Hun leh truan na mual te pawh a dang ang
Tawn leh chuan in ka ring lo ve nang ang
Leng ila vang sang ah hai ang tar hma
Cheng ila hlimlai nun ka zai ang i tan

Aw i mawi ber, rualtin khum sakhmel mawi
Aw min hlan la, i an nem thlum dam ten

Lunglawm a kim nan, hmangaihna biahthu aw min hlan la
Famkhua ka lawi hma haiang tar hma hian
Aw leng dun ang
Lei lawmna parmawi
Chuailoten vulla,kei ka tan hian
Chhingmit ka chhin hian
I hlimthla alang thin
Aw nuimawite, aw bawihte


AW BAWIHTE

Composer: Zira Sailo
Popularised by: Mary Dawngi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *